Hyresgäster

Blanketter

Var skickar jag blanketterna?

Blanketterna skickar du till respektive kontor eller så mejlar du in PDF till oss via info@newsec.se

Öppna blanketter med rätt program

För att öppna och läsa blanketterna krävs ett program som kan hantera PDF-filer. Om du inte redan har ett lämpligt program installerat, som till exempel Adobe Reader, behöver du först ladda ner och installera det från internet.

Ladda hem Adobe Reader

Var skickar jag blanketterna?

Blanketterna skickar du till respektive kontor eller så mejlar du in PDF till oss via info@newsec.se

Öppna blanketter med rätt program

För att öppna och läsa blanketterna krävs ett program som kan hantera PDF-filer. Om du inte redan har ett lämpligt program installerat, som till exempel Adobe Reader, behöver du först ladda ner och installera det från internet.

Ladda hem Adobe Reader