Hyresgäster

Överlåtelse

Enligt hyreslagen kan man som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person med godkännande från hyresvärden.

  • Överlåtelsen kan endast ske till närstående (en nära släkting, som exempelvis ett barn eller en långvarig sambo).
  • För överlåtelse krävs också att man varaktigt har sammanbott. Enligt den praxis som finns krävs ca tre års sammanboende för att det ska betraktas som varaktigt.
  • Den som ska överta lägenheten har inkomster så hyran kan betalas och att det inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Dödsfall

  • Vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende men med samma krav som ovan. Man kan inte heller testamentera bort en hyresrätt.

Inneboende

  • Överlåtelse kan ej ske till inneboende

Hur ansöker jag om överlåtelse?

För att ansöka om överlåtelse ska du fylla i blanketten och skicka den till oss. Notera att vi ej tar emot bilder på blanketter.

Det är du som ska styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda och det är viktigt att du som önskar överlåta lägenheten (eller den som önskar överta lägenheten vid överlåtelse av dödsbo) skickar med följande bilagor, en ofullständig ansökan returneras.

  • Familjebevis från Skatteverket för föreslagen hyresgäst
  • Vidimerad kopia av nuvarande hyreskontrakt
  • Nyutfärdat arbetsgivarintyg för föreslagen hyresgäst/-er med inkomstuppgifter samt de tre senaste lönebeskeden
  • Nytagen kreditupplysning exempelvis från www.minuc.se
  • Registerutdrag att personen är avliden (vid överlåtelse av dödsbo)

Handläggningen beräknas ta cirka 6 veckor från det datum vår förvaltning mottagit fullständigt ifylld ansökan med samtliga handlingar och bilagor.

Tips för att fylla i blanketten

Så använder du blanketten

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sen skriva ut den för påskrivet. Eller så kan du välja att skriva ut pdf:en och fylla i den för hand. Kontrollera att varje rad blir ifyllt.

Via e-post

Maila blanketten till info@newsec.se

Du kan skicka din blankett till följande adresser

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
114 46 Stockholm

Göteborg
Sankt Eriksgatan 5
Box 11405
404 29 Göteborg

Malmö
Davidshallsgatan 16
211 45 Malmö

Helsingborg
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg