Hyresgäster

För hyresgäster

Newsec förvaltar fastigheter över hela Sverige, här kan du som är, eller vill bli, hyresgäst i bostäder, kontor eller andra lokaler som vi förvaltar, själv hantera en mängd ärenden på ett effektivt sätt.