Hyresgäster

Ansökan om lägenhetsbyte

Du får byta din bostad mot en annan om hyresvärden går med på det. Om du önskar byta lägenhet behöver både Newsec och er bytesparts hyresvärd godkänna bytet. Förvaltningen har rätt att avslå ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl.

I regel ska ett lägenhetsbyte godkännas om

  • ​​​Du har ”beaktansvärda skäl”, ex. du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet.
  • Bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden, dvs. den som byter till sig din bostad ska vara skötsam och kunna betala hyran.
  • Inga andra särskilda skäl talar emot bytet​​​​​​​.
  • Båda parter behöver ha bott minst 1 år i lägenheten för att kunna ansöka om byte.
  • Det är endast bostaden som berörs vid ett byte. Garage och parkeringsplatser ingår aldrig i bytet.

Bilagor till ansökan

Det är viktigt att alla parter som ingår i byteskedjan till berörda fastighetsägare skickar med följande bilagor, en ofullständig ansökan returneras.

  • ​​​Familjebevis från Skatteverket för föreslagen hyresgäst
  • Vidimerad kopia av nuvarande hyreskontrakt
  • Nyutfärdat arbetsgivarintyg för föreslagen hyresgäst/-er med inkomstuppgifter samt de tre senaste lönespecifikationerna.
  • Nytagen kreditupplysning exempelvis från UC.

Handläggningstid

Handläggningen beräknas cirka 3 månader från det datum förvaltningen mottagit fullständigt ifylld ansökan med samtliga handlingar och bilagor.

Vi godkänner inga byten med inflyttning 1 augusti samt 1 januari.

Viktigt att veta gällande byten

  • Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Tips för att fylla i blanketten

Så använder du blanketten

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sen skriva ut den för påskrivet. Eller så kan du välja att skriva ut pdf:en och fylla i den för hand. Kontrollera att varje rad blir ifyllt.

Via e-post

Maila blanketten till info@newsec.se

Du kan skicka din blankett till följande adresser

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
114 46 Stockholm

Göteborg
Sankt Eriksgatan 5
Box 11405
404 29 Göteborg

Malmö
Davidshallsgatan 16
211 45 Malmö

Helsingborg
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg