Hyresgäster

Ansökan om flerpartsbyte

Du får byta din bostad mot en annan om hyresvärden går med på det. Om du önskar byta lägenhet behöver både Newsec och er bytesparts hyresvärd godkänna bytet. Om det i bytet ingår fler än två lägenheter ska ni lämna en redogörelse för byteskedjan. Använd skissen i blanketten för att förklara byteskedjan och markera med pilar så att det visar vem som flyttar vart (skriv gärna namnet på pilen)

Tips för att fylla i blanketten

Så använder du blanketten

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sen skriva ut den för påskrivet. Eller så kan du välja att skriva ut pdf:en och fylla i den för hand. Kontrollera att varje rad blir ifyllt.

Via e-post

Maila blanketten till info@newsec.se

Du kan skicka din blankett till följande adresser

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
114 46 Stockholm

Göteborg
Sankt Eriksgatan 5
Box 11405
404 29 Göteborg

Malmö
Davidshallsgatan 16
211 45 Malmö

Helsingborg
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg