Hyresgäster

Andrahandsuthyrning

Du har i vissa speciella fall har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller pröva att vara sammanboende med någon. För att få hyra ut i andra hand krävs förvaltningens tillstånd. Att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd bryter mot hyreslagen. Du behöver ha giltiga skäl och vi godkänner bara andrahandsuthyrning för ett år i taget.

Giltiga skäl till uthyrning

  • Studera på annan ort (som inte är pendlingsavstånd)
  • Tillfällig anställning på annan ort (som inte är pendlingsavstånd)
  • Bo utomlands under en längre period
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Vård på sjukhus under en längre tid

Hyran

Förstahandshyresgästen får inte ta ut en högre hyra än vad denne själv betalar. Om lägenheten hyrs ut möblerad får högst 15 procent läggas till på hyran. Om kostnader för el, bredband eller liknande ingår i hyran vid uthyrning i andra hand får förstahandshyresgästen bara ta betalt för kostnader som hyresgästen själv har. Om högre hyra tas ut än vad förstahandshyresgästen har rätt till riskerar denna att bli av med sin lägenhet.

Hur ansöker jag om att hyra ut i andrahand?

Ansökan om andrahandsuthyrning behöver alltid ske skriftligt. Du får en skriftlig bekräftelse när vi handlagt och tagit beslut i din ansökan.

  • Innan godkännande av ansökan ska en kopia av kontraktet för uthyrning i andra hand (hyres- och uppsägningstid ska tydligt framgå) skickas in, samt ett intyg om arbete/studier på annan ort eller om ärendet avser samboskap på prov (skriv in adress samt namn på sambo).
  • Handläggningen kan ta upp till 6 veckor från det datum förvaltningen mottagit fullständigt ifylld ansökan med samtliga handlingar och bilagor.

Tips för att fylla i blanketten

Så använder du blanketten

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sen skriva ut den för påskrivet. Eller så kan du välja att skriva ut pdf:en och fylla i den för hand. Kontrollera att varje rad blir ifyllt.

Via e-post

Maila blanketten till info@newsec.se

Du kan skicka din blankett till följande adresser

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
114 46 Stockholm

Göteborg
Sankt Eriksgatan 5
Box 11405
404 29 Göteborg

Malmö
Davidshallsgatan 16
211 45 Malmö

Helsingborg
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg