Hyresgäster

Uppsägning dödsbo

Vid dödsfall kan uppsägningen ske med en månads uppsägningstid till månadsskifte om dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet, i annat fall gäller tre månaders regeln.

Samtliga dödsbodelägare ska underteckna uppsägningen samt bifoga ett registerutdrag som visar att personen är avliden.

Det vi behöver få in är

  • Ett dödsfallsintyg med släktutredning, som visar när en person avled och vilka efterlevande personen har.
  • Signerad uppsägning av samtliga i dödsboet, alternativt förse någon av dödsdelägarna med en fullmakt som kan företräda dödsboet.
  • I sistnämnda fallet skickas fullmakt med. -

Tips för att fylla i blanketten

Så använder du blanketten

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sen skriva ut den för påskrivet. Eller så kan du välja att skriva ut pdf:en och fylla i den för hand. Kontrollera att varje rad blir ifyllt.

Via e-post

Maila blanketten till info@newsec.se

Du kan skicka din blankett till följande adresser

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
114 46 Stockholm

Göteborg
Sankt Eriksgatan 5
Box 11405
404 29 Göteborg

Malmö
Davidshallsgatan 16
211 45 Malmö

Helsingborg
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg