Hyresgäster

Uppsägning del av hyreskontrakt

Om det är två personer som står på avtalet och en vill frånträda behöver ni skicka in en uppsägning del av kontrakt.

Skicka även in dessa bilagor

  • Nyutfärdat arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter samt de tre senaste lönebeskeden för hyresgäst som övertar hela ansvaret.

Du har tre månaders uppsägningstid räknat från nästkommande månadsskifte efter att vi fått in din uppsägning. Under uppsägningstiden är ni båda juridiskt betalningsskyldiga.

Tips för att fylla i blanketten

Så använder du blanketten

Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sen skriva ut den för påskrivet. Eller så kan du välja att skriva ut pdf:en och fylla i den för hand. Kontrollera att varje rad blir ifyllt.

Via e-post

Maila blanketten till info@newsec.se

Du kan skicka din blankett till följande adresser

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
114 46 Stockholm

Göteborg
Sankt Eriksgatan 5
Box 11405
404 29 Göteborg

Malmö
Davidshallsgatan 16
211 45 Malmö

Helsingborg
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg