Hyresgäster

Energispartips

Att minska energianvändningen i en fastighet är inte bara bra för miljön, det är även ekonomiskt fördelaktigt för hyresgäster. Genom att implementera enkla energisparåtgärder kan hyresgäster bidra till lägre energikostnader, en minskad miljöpåverkan och en förbättrad inomhusmiljö.

Energianvändningen är en stor del av en fastighets totala driftkostnad, och varje steg mot effektivare användning av resurser stärker hållbarheten och bidrar till att uppnå miljömål. Därför är det viktigt att varje hyresgäst tar ansvar och deltar aktivt i arbetet med att minska energianvändningen.

Här får du några tips om hur du kan påverka din energianvändning

 1. Stänga av apparater: Se till att stänga av elektriska apparater och ljus när de inte används.
 2. Använda energisnåla ljuskällor: Byt ut vanliga glödlampor mot energieffektiva alternativ som LED-lampor.
 3. Optimera uppvärmningen: Använd termostatreglerade radiatorventiler för att anpassa värmen efter behov och undvik att blockera radiatorer med möbler.
 4. Effektiv användning av luftkonditionering och värme: Täta fönster och dörrar för att minska drag och undvik att ställa in värmeelementen på för höga temperaturer.
 5. Kontrollera ventilationen: Använd ventilationsanläggningar effektivt, stäng av dem när de inte behövs och se till att ventilationskanaler inte är blockerade.
 6. Dra nytta av naturligt ljus: Dra upp persienner och öppna gardiner under dagtid för att maximera användningen av naturligt ljus och minska behovet av artificiell belysning.
 7. Vattenbesparing: Installera vattensnåla kranar och duschhuvuden, och reparera eventuella läckor omgående.
 8. Kontrollera energiförbrukning: Använd energimätare för att övervaka och hantera energiförbrukningen aktivt.
 9. Isolera: Se över möjligheterna att isolera väggar, tak och golv för att minska värmeförluster.
 10. Smart teknologi: Installera smarta hem-system som kan hjälpa till att automatisera och effektivisera energianvändningen, såsom smarta termostater.

Dessa åtgärder kan hjälpa till att signifikant minska energiförbrukningen i en fastighet och samtidigt bidra till en mer hållbar miljö.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra energiexperter.

Filippa Dracke von Euler

Filippa Dracke von Euler
Head of Sustainability Management
filippa.drackevoneuler@newsec.com
08 -40 04 99 02

Johnny Nybacka

Johnny Nybacka
Business Area Manager • Energy & Sustainability
johnny.nybacka@newsec.se
08-599 02 863