Hyresgäster

Vi vill ha en skylt på fasaden hur gör vi ?

Innan du sätter upp skylten behöver du både tillstånd från oss och bygglov från stadsbyggnadskontoret.

  1. Ansök om tillstånd från oss. Det gäller både skyltar och skyltskåp.
  2. När du har fått vårt godkännande – ansök om bygglov hos stadsbyggnadskontoret.
  3. Skicka in en kopia på bygglovet innan du sätter upp din skylt.

Fick du svar på din fråga?