Hyresgäster

Vem har nycklar till min lokal ?

Som hyresgäst ombesörjer och bekostar du själva låsanordningar till lokalen. Newsec har inte nycklar eller passerkort till er lokal. Vid eventuella problem kontaktas lokal entreprenör. Det är viktigt att du som hyresgäst förser oss med uppdaterad information om kontaktuppgifter för den som är er kontaktperson i ärenden gällande lokalen

Fick du svar på din fråga?