Hyresgäster

Vår jag bygga om i lokalen ?

För att kunna bygga om i lokalen krävs ett tillstånd från Newsec. Uppdateringar av berörda ritningar bekostas av lokalhyresgästen.

Kontakta din förvaltare för vidare dialog.

Fick du svar på din fråga?