Hyresgäster

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?

Du har i vissa speciella fall har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller pröva att vara sammanboende med någon. För att få hyra ut i andra hand krävs förvaltningens tillstånd. Att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd bryter mot hyreslagen. Du behöver ha giltiga skäl och vi godkänner bara andrahandsuthyrning för ett år i taget.

Fick du svar på din fråga?