Hyresgäster

Vad gör jag om mina grannar stör?

Det är alltid viktigt att visa förståelse och hänsyn för sina grannar. Vi förespråkar därför att man först testar att prata med sin granne. Ibland kan man störa utan att vara medveten om det. Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv under dagtid.

I vissa av våra fastigheter finns en så kallad Störningsjour som kan hjälpa till under kvällar och helger. Information om Störningsjouren för din fastighet hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

Fick du svar på din fråga?