Hyresgäster

När behöver jag lämna tillbaka nycklarna vid flytt?

Nycklar lämnas tillbaka senast kl 12:00 på avflyttningsdagen. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller heldag lämnas nycklarna/brickorna närmast kommande vardag.

Alla nycklar ska återlämnas till oss. Kom också ihåg att lämna tillbaka garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan samt parkeringstillstånd. Om inte samtliga nycklar lämnas in debiteras du för kostnaden av ett cylinderbyte.

Fick du svar på din fråga?