Hyresgäster

Kan jag överlåta mitt kontrakt eller hyra ut det i andrahand?

Andrahandsuthyrning eller överlåtelse av hyreskontrakt får inte ske utan tillstånd från er förvaltare. Ska du hyra ut er lokal i andra hand är det viktigt att du som förstahandshyresgäst momsregistrerar er som hyresvärd.

Kopia från skattemyndigheten avseende denna registrering ska lämnas till er hyresvärd tillsammans med kopia på det andrahandsavtal som du tecknar med er hyresgäst.

Verksamheten i lokalen får enbart bedrivas enligt hyresavtalet med förstahandshyresgästen om inte annat är överenskommet med er förvaltare. Som förstahandshyresgäst är du vår kontaktperson i alla ärenden och är ansvarig för lokalkontraktet.

Vid överlåtelse av ert lokalhyreskontrakt till annan näringsidkare ska Newsec godkänna ny hyresgäst samt den verksamhet som ska bedrivas i lokalen.

Information om hur ni kommer i kontakt med er förvaltare hittar du i det informationsblad som finns i entrén.

Fick du svar på din fråga?