Hyresgäster

Jag har inte fått någon hyresavi, hur gör jag då?

Skicka ett mail till info@newsec.se så kan vi maila ut en kopia till dig.

Om du ej gjort ett annat val av leverans har dina avier skickats ut via post.

Det anges på din avi vilka leveranssätt som finns för utskickat av dina avier.

Det är ditt ansvar att betala hyran varje månad/kvartal. Saknar du hyresavi, behöver betalning av hyran ske ändå.

Försenad hyra

Enligt ditt hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara Newsec tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för påminnelse/inkasso.

Det är viktigt att du alltid betalar hyran i tid, annars riskerar du att mista ditt kontrakt. Sena hyresinbetalningar kan även påverka era möjligheter att söka ny bostad i framtiden.

Fick du svar på din fråga?