Hyresgäster

Jag har inte fått min avi, hur gör jag?

  • Skicka ett mail till info@newsec.se så kan vi maila ut en kopia till dig.
  • Om du valt att få avierna i vår app efter att den senaste aviseringen gjorts så kommer avierna att bli synliga i appen först vid nästa avisering.

Fick du svar på din fråga?