Hyresgäster

Jag fryser i lokalen, vad gör jag?

Inomhusklimat består av flera faktorer som temperatur, ventilation, luftkvalitet, ljusmiljö och ljudmiljö.

Om ett rum är ovanligt kallt kan det bero på att elementen är täckta med gardiner eller möbler så att värmen inte sprids i rummet på rätt sätt.

Hur olika värme- och ventilationssystem fungerar kan skilja sig mellan olika hus beroende på till exempel konstruktion och byggnadsår.

De flesta klimatsystem regleras av utomhustemperaturen och när den varierar kan systemet bli stört och få svårt att hänga med. När utomhustemperaturen stabiliserat sig kan klimatsystemet arbeta mer effektivt och även inomhusklimatet jämnar ut sig.

Fick du svar på din fråga?