Hyresgäster

Hur säger jag upp lokalen?

Det finns två olika typer av uppsägningar:

  • uppsägning för villkorsändring
  • uppsägningar för avflyttning

Det är mycket viktigt att det vid uppsägning tydligt framgår vilken typ av uppsägning du gör. Antigen gör du en uppsägning för villkorsändring eller för avflyttning, en uppsägning kan inte innehålla båda dessa alternativ. I en uppsägning ska följande framgå:

  • Fastighetsägarens namn
  • Lokalens adress
  • Ert avtalsnummer
  • Uppsägning per datum

Vid uppsägning för villkorsändring ska de villkor framgå som du önskar ska gälla för fortsatt hyrning. Vid uppsägning för avflyttning ska detta tydligt framgå i uppsägningen. Uppsägningen ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Kontraktets löptid respektive uppsägningstid framgår av första sidan på lokalhyresavtalet.

Glöm inte att även säga upp förrådsavtal, parkeringsavtal etc. som finns i anslutning till den lokal du flyttar ifrån. Uppsägning av dessa avtal sker på samma sätt som för hyresavtalet.

Fick du svar på din fråga?