Hyresgäster

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi mottagit uppsägningen. Hela kalendermånader räknas, vilket betyder att om du säger upp lägenheten den 5 juni kommer kontraktet att upphöra 30 september och kontraktet fortsätter att gälla hela juli, augusti och september.

Fick du svar på din fråga?