Hyresgäster

Får jag överlåta min hyresrätt?

Enligt hyreslagen kan man som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person med godkännande från hyresvärden.

  • Överlåtelsen kan endast ske till närstående (en nära släkting, som exempelvis ett barn eller en långvarig sambo).
  • För överlåtelse krävs också att man varaktigt har sammanbott. Enligt den praxis som finns krävs ca tre års sammanboende för att det ska betraktas som varaktigt.
  • Den som ska överta lägenheten har inkomster så hyran kan betalas och att det inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Fick du svar på din fråga?