Hyresgäster

Får jag byta min lägenhet?

Du får byta din bostad mot en annan om hyresvärden går med på det. Om du önskar byta lägenhet behöver både Newsec och er bytesparts hyresvärd godkänna bytet. Förvaltningen har rätt att avslå ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl.

I regel ska ett lägenhetsbyte godkännas om

  • ​​​Du har ”beaktansvärda skäl”, ex. du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet.
  • Bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden, dvs. den som byter till sig din bostad ska vara skötsam och kunna betala hyran.
  • Inga andra särskilda skäl talar emot bytet​​​​​​​.
  • Båda parter behöver ha bott minst 1 år i lägenheten för att kunna ansöka om byte.
  • Det är endast bostaden som berörs vid ett byte. Garage och parkeringsplatser ingår aldrig i bytet.

Fick du svar på din fråga?