Hyresgäster

Det är kallt i min lägenhet, vad kan jag göra?

Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång. Man får som hyresgäst acceptera att det är lite kallare en period innan värmesystemet helt kommit igång.

Börja med att mäta din innertemperatur

För att temperaturangivelsen ska bli korrekt gäller det att du placerar din inomhustermometer rätt. Du ska inte lägga termometern i ett fönster / yttervägg eller direkt på golvet.

  • Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet mitt i rummet.
  • Dina element ska ej vara täckta av tunga gardiner eller stora möbler.

Fick du svar på din fråga?