Hyresgäster

Det är för varmt i lokalen, vad gör jag?

När det är vår och sommar är det vanligt att solens strålar skapar värme, både inomhus och utomhus. Ventilationsanläggningen byter ut använd inomhusluft mot frisk utomhusluft, men alla lokaler är inte utrustade med kylfunktion. Därför kan det bli lika varmt inomhus som utomhus, när det är varmt ute.

Tips

  • Dra för persienner eller gardiner för att hålla värmen ute.
  • Håll dörrar och fönster stängda under dagen för att hålla värmen ute.
  • Vädra om/när det är möjligt, t.ex. före och efter ett möte samt i samband med raster

Hur olika värme- och ventilationssystem fungerar kan skilja sig mellan olika hus beroende på till exempel konstruktion och byggnadsår.

Fick du svar på din fråga?