Hyresgäster

Behöver jag ha en hemförsäkring?

Alla som bor hos oss behöver ha en hemförsäkring för sitt boende. En hemförsäkring tecknar du för att skydda ditt hem och dina saker. En hemförsäkring är också viktig för att skydda dig ekonomiskt om du t ex skulle orsaka en vattenläcka i huset.

Fick du svar på din fråga?