Hyresgäster

Behöver jag en försäkring för lokalen?

Du som hyresgäst ansvarar för inbrottsskydd, till exempel skalskydd, lås och försäkringar. Anpassa inbrottsskyddet till den verksamhet du bedriver i lokalen. Du som hyresgäst betalar själv för skador som uppstår i lokalen vid inbrott. Du behöver ha en företagsförsäkring när du hyr lokal via oss.

Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Fick du svar på din fråga?