Hyresgäster

Så här söker du bostad hos oss

Förmedling

Newsecs bostäder som vi förvaltar förmedlas via olika förmedlingar på respektive ort. Vi har inga egna bostadsköer.

Orter som vi förvaltar på

Eskilstuna – Home Q

Göteborg: Boplats Göteborg & Home Q

Helsingborg: Home Q & Boplats Syd

Kungsbacka - Home Q

Lund - Boplats Syd

Nyköping - Home Q

Malmö: Boplats Syd , Home Q

Sigtuna: Home Q & Sigtuna bostadsförmedling

Stockholm: Bostadsförmedlingen & Home Q

Uppsala - Uppsala Bostadsförmedling

För att bli aktuell för en lägenhet behöver du uppfylla vissa krav. Aktuella godkännandekrav hittar du i respektive annons.

Generella riktlinjer

  • Du behöver vara minst 18 år för att kunna teckna ett hyresavtal.
  • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
  • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten behöver vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
  • Goda boendereferenser- hyresbetalningarna ska ha skett i tid och inga återupprepade störningar ska ha förekommit.
  • Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer, sjukdom eller liknande.