Hyresgäster

Till de allra flesta lägenheter finns i regel ett förråd som kan vara på vinden och/eller källaren, vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett rejält lås på ert förråd och förvara inga värdesaker i förrådet. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet och det är inte tillåtet att röka eller dra in egen el.