Hyresgäster

Bygninger og byggeri står for næsten 40 % af den globale CO²-udledning, hvilket betyder, at ejendomssektoren bidrager væsentligt til den negative miljøpåvirkning. Med vores unikke og markante position mener vi hos Newsec, at vi har et stort ansvar for at indtage en førende rolle og fremme positive forandringer ved at påtage os visionært lederskab inden for bæredygtighed og innovation.

Vi hjælper vores kunder med at opnå reel forandring ved f.eks. at rådgive om den bedste og mest bæredygtige løsning baseret på solid ESG-indsigt og -analyse, implementere energioptimeringsprogrammer samt rådgive om investeringer inden for vedvarende energi og elektrificering.

Vi tror på, at vi for alvor kan fremskynde forandringer ved at give vores kunder større viden, der gør det muligt for dem at træffe mere kvalificerede beslutninger, og fuldt ud bistå dem i overgangen til CO²-neutrale ejendomme og bæredygtige bygninger.