Hyresgäster

Fastighetsbranschen står inför en digital förändring. Fastighetsbolag arbetar alltmer datadrivet för att bli mer resurseffektiva. Detta kräver att de genomgår en digital och teknisk omställning av sina fastigheter. På Newsec - med vår marknadsledande position och förvaltning av tusentals fastigheter - kommer du att ha en unik möjlighet att genomföra denna förändring med nya färdigheter, metoder och digitala lösningar.