Hyresgäster

Eiendomsbransjen står overfor en digital forandring. Eiendomsselskaper jobber stadig mer datadrevet for å bli mer ressurseffektive. Dette krever en digital og teknisk omstilling av eiendommene. Med vår markedsledende posisjon og forvaltning av over 9 000 eiendommer – vil du ha en unik mulighet til å gjennomføre endringer med nye ferdigheter, metoder og digitale løsninger.