Hyresgäster

Tenk deg å jobbe i et selskap som hjelper andre med å bli bedre. Vi i Newsec gjør alt innen eiendom – bortsett fra å eie dem. Vi veileder og gir råd til våre kunder på veien mot bedre forretningsmessige beslutninger, lavere karbonutslipp og utvikling av smartere bygninger. Eiendom er et investeringsområde som påvirker nesten alle mennesker. Kundens behov er alltid i utvikling, og det er vi også.