Hyresgäster

I løpet av de siste 15 årene har vi påvirket utbyggingen av ny fornybar energi i Norden ved å formidle kapital fra hele verden til bygging av vind- og solprosjekter. I dette dynamiske og kontinuerlig utviklende markedet er vi i forkant når det gjelder å utvikle forretningsmodeller og opplegg utført av lokale og internasjonale utviklere, energiselskaper, kraftprodusenter, fond for infrastruktur og fornybar energi, direkte institusjonelle investorer og store kraftforbrukere. Energiomstillingen er en del av en industriell revolusjon hvor Norden ligger i front. I Newsec utvikler vi oss i takt med markedet, og utfordrer oss selv ved å tilby finansiell og strategisk rådgivning av høy kvalitet.