Hyresgäster

Byggnader står för nästan 40 procent av de globala CO2-utsläppen, vilket gör att fastighetssektorn har en betydande negativ miljöpåverkan. Med vår unika och viktiga position inser vi på Newsec att vi har ett stort ansvar för att driva och skapa positiv förändring genom att visa ledarskap inom hållbarhet och innovation.

Vi hjälper våra kunder att påverka genom att t.ex. ge råd om bästa och mest hållbara praxis baserat på robusta ESG-insikter och analyser, genomför energioptimeringsprogram samt ger råd om investeringar i förnybar energi och elektrifiering.

Vi vet att vi kan påskynda förändringen genom att ge våra kunder insikter som gör att de kan fatta mer välgrundade beslut och ge dem fullt stöd i övergången till koldioxidneutrala fastigheter och en mer hållbar byggd miljö.