Hyresgäster

Bygninger står for nesten 40 prosent av globale CO2-utslippet, og det gjør at eiendomssektoren har en betydelig negativ miljøpåvirkning. Med vår unike posisjon innser vi i Newsec at vi har et betydelig ansvar for å drive og skape en positiv forandring gjennom lederskap innen bærekraft og innovasjon.

Vi gir råd til våre kunder om beste og mest bærekraftige praksis basert på solid innsikt og analyser innen ESG. I tillegg gjennomfører vi energioptimaliseringsprosesser og gir råd om investeringer i fornybar energi og elektrifisering.

Vi vet at vi kan påskynde omstillingen ved å gi kundene våre innsikt slik at de kan ta mer veloverveide beslutninger og støtte dem i overgangen til karbonnøytrale eiendommer og et mer bærekraftig bygd miljø.