Hyresgäster

Under de senaste 15 åren har vi påverkat utbyggnaden av ny förnybar energi i Norden genom att förmedla kapital från hela världen till vind- och solprojekt. På denna dynamiska och ständigt föränderliga marknad ligger vi i framkant när det gäller att utveckla affärsmodeller och upplägg för lokala och internationella utvecklare, stora energibolag, kraftproducenter, infrastruktur- och fonder för förnybar energi,institutionella investerare och stora elkonsumenter. Energiomställningen är en del av en industriell revolution där Norden är ledande. Vi utvecklas i takt med marknaden och utmanar ständigt oss själva genom att tillhandahålla innovativ och kvalitativ finansiell och strategisk rådgivning.