Hyresgäster

Vi utfører verdivurderinger for alle typer behov, som ved oppkjøp, årsregnskap eller finansiering. Vårt team gjennomfører analyser, befaringer og skriver verdivurderinger for eiendomsbesitteren eller banken. Teamet jobber med alle typer eiendom som kontor, hotell, lager og logistikk.
I Newsec har vi en omfattende mengde data, og på Strategisk analyse drar vi god nytte av disse dataene i form av rådgivning og analyse. Dataene kan gjøre det mulig for våre kunder å gå inn i et nytt marked eller forretningsområde og ha en solid datadrevet tilnærming til sine beslutninger. Strategisk analyse produserer også markedsrapporter etter region, by eller eiendomssegment. Teamet publiserer Newsec Property Outlook to ganger i året med banebrytende innsikt om eiendomsmarkedet.

Møt noen av våre medarbeidere: