Hyresgäster

Andelbolig

Som andelshaver har du som udgangspunkt pligt til at vedligeholde din bolig. Det vil sige inden for dens afgrænsning af vægge til det fri eller til eksempelvis nabolejligheder. Det betyder, at du som udgangspunkt står for vedligeholdelsen og fornyelsen af gulve, vægge, træværk i boligen, døre, skabe og lignende indvendige bygningsdele. Nærmere uddybelse af din vedligeholdelsespligt fremgår i foreningens vedtægter.

Ejerbolig

Som ejer af en ejerlejlighed har du i udgangspunktet pligt til at vedligeholde din lejlighed inden for dens afgrænsning af vægge til det fri eller til nabolejligheder. Det betyder, at du står for vedligeholdelsen og fornyelsen af gulve, vægge, træværk i lejligheden, døre, skabe, sanitet og alt øvrigt inventar.

Normalt vil du skulle vedligeholde den indvendige side af vinduerne og af døre fra lejligheden til opgangen, mens ejerforeningen står for den udvendige del. Mange steder vil det også være ejerforeningen, der står for udskiftning af defekte vinduer. Foreningens vedtægter kan dog godt bestemme, at du som ejer selv skal vedligeholde og udskifte vinduer, f.eks. hvis du har ødelagte eller punkterede ruder. Nærmere uddybelse af din vedligeholdelsespligt fremgår i foreningens vedtægter.

Del artikel