Hyresgäster

Vi gör fastighetsvärderingar för alla typer av behov, t.ex. förvärv, bokslut eller finansiering. Vårt team gör analyser, besöker fastigheter och skriver värderingsrapporter till fastighetsägare eller banker. Teamet arbetar med alla typer av fastigheter, som kontor, hotell, lager och logistik.

På Newsec har vi omfattande data och på Research & Strategic Analysis drar vi nytta av dessa data och erbjuder dem för rådgivning och analys. Detta kan hjälpa våra kunder att gå in på en ny marknad, ett nytt affärsområde och anta ett datadrivet förhållningssätt för sina affärsbeslut. Research & Strategic Analysis tar också fram marknadsrapporter per region, stad eller fastighetssegment. Teamet tar också fram Newsec Property Outlook, en rapport med banbrytande insikter om fastighetsmarknaden, två gånger per år.

Träffa några av våra kollegor:

Adam, Head of Research