Hyresgäster

Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla samt vårda lägenheten under hyrestiden. För att undvika vattenskador, tänk på att:

  • Golvbrunnar i badrum bör rengöras regelbundet.
  • Inga hål bör göras i väggarna i badrummet.
  • Undvik att spola av golvet i badrummet.
  • Undvik att spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet. Vatten i vattenlåset avdunstar, vilket kan skapa dålig lukt. För att undvika detta, spola kontinuerligt vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho.

Vid innehavande av akvarium i lägenheten ska detta hanteras försiktigt och kontrolleras regelbundet. Ett akvarium som läcker kan medföra vattenskador i er eller era grannars lägenheter.