Hyresgäster

För allas trivsel är det viktigt att följa de regler och instruktioner som gäller. Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick ni själva önskar finna den i. Aktuella tvätt regler och städinstruktioner finns uppsatta i anslutning till er tvättstuga.

  • Det är förbjudet att ta inbokad tvättid i anspråk av annan hyresgäst. Detta gäller även om maskinerna står oanvända. Om ni vill tvätta på någon annans tid måste ni skaffa tillåtelse från den aktuella hyresgästen.
  • Den som inte tänker utnyttja sin tvättid ska snarast avboka sin tvättid.
  • Efter avslutad tvättid är det er skyldighet att se till att maskiner, skåp och arbetsytor är rengjorda. Golvet soppas rent från damm och ludd.