Hyresgäster

Som hyresgäst ska ni få sådan service att ni trivs och är nöjd med ert val. Vi strävar alltid efter att hålla högsta möjliga kvalitet i vårt dagliga arbete. För att ni och era grannar i fastigheten skall trivas finns det några enkla regler som bör följas.

  • Respektera rökförbud i gemensamma utrymmen som trapphus, entréer, hissar och övriga allmänna utrymmen.
  • Varuleveranser, cyklar och andra saker får inte ställas i trapphuset. Det hindrar städning, är i vägen för sjuktransporter och utryckningsfordon men är framförallt en brandrisk.
  • Skylt på fasad kräver tillstånd för bygglov från Byggnadsnämnden och får inte sättas upp utan tillstånd från oss på Newsec. Kontakta er förvaltare för mer information.
  • Egenhändigt producerad information får inte sättas upp i trappuppgång, entréer eller hissar utan tillstånd från fastighetsskötaren.
  • För att förebygga inbrottsrisken i fastigheten tänk på att inte lämna ut portkoden till entrédörren till obehöriga.
  • Tänk på att alltid släcka eventuella levande ljus i lokalen, viket är särskilt viktigt att tänka på i jultider.