Hyresgäster

Newsec ger råd till kunder i en mängd olika transaktioner inom fastigheter och förnybar energi, från enmansföretag som säljer en familjeportfölj av fastigheter till en internationell pensionsfond som investerar i en vindkraftspark. Vi har experter på allt genom hela investerings- eller försäljningsprocessen, inklusive finansiell modellering, tillhandahållande av informationsmemorandum, koordinering av due diligence, rådgivning om kapitalstruktur och alla förhandlingar fram till undertecknande och stängning av en transaktion.

Energy Transition har sedan 2007 varit involverad i en tredjedel av alla projekt för förnybar energi i Norden. Teamet arbetar för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Capital Markets erbjuder rådgivning till fastighetsägare och investerare för förvärv eller försäljning av enskilda fastigheter och portföljer både på en lokal eller en internationell marknad.

Träffa några av våra kollegor:

Simo, Head of Capital Markets in Finland