Hyresgäster

Newsec gir råd til kunder i en mengde ulike transaksjoner ved innen eiendom og fornybar energi. Alt fra enkeltmannsforetak som selger en familieportefølje med eiendom til internasjonale pensjonsfond som investerer i en vindpark. Vi har eksperter på alt i investerings- eller salgsprosessen, inkludert finansiell modellering, salgsprospekter
,due diligence, rådgivning om kapitalstruktur og forhandlinger frem til signering og avslutning av en transaksjon.

Energy Transition har siden 2007 vært involvert i en tredjedel av alle prosjekter innen fornybar energi i Norden. Dette teamet jobber for å akselerere transformasjonen mot et mer bærekraftig samfunn.

Capital Markets tilbyr rådgivning til eiendomsbesittere og investorer ved kjøp eller salg av enkelteiendommer og porteføljer – både i et lokalt eller internasjonalt marked.

Meet our people:

Simo, Head of Capital Markets in Finland