Hyresgäster

Vid nödsituationer, när det brinner eller läcker vatten från er lokal, måste vi kunna bereda oss tillgång till er lokal. Eftersom vi inte har nycklar till lokalen är det viktigt att ni som hyresgäster ger oss uppdaterad information om kontaktuppgifter för den som är er kontaktperson i ärenden gällande lokalen. Är läget akut kan vi behöva ta oss in i lokalen genom att slå in en dörr eller ett fönster.