Hyresgäster

Newsec kan hjælpe jeres forening med meget andet end den daglige administration af foreningen. Går i for eksempel med store drømme om at føre et byggeprojekt ud i livet? Eller skal I have et overblik over tilstanden af jeres ejendom? Newsec kan hjælpe jer med det hele.

Byggeteknisk rådgivning

Projektafdelingen rådgiver foreningens bestyrelse om alle former for tekniske spørgsmål, der er om foreningsejendommen og assisterer bestyrelsen med at træffe de bedste beslutninger.
Udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader, renovering eller etablering af nye tage. Opsætning af altaner, tagboliger, maling og renovering af opgange, renovering af kloakanlæg og fugtsikring af kældre er blot et lille udpluk af de rådgivningsopgaver, vi dagligt løser for vores foreningskunder.

Vi gennemfører en lang række af de opgaver, vi har rådgivet om, i forlængelse af den byggetekniske rådgivning. Projekterne bliver udbudt for at finde den helt rigtige og konkurrencedygtige pris på sagen. Bygge- og økonomistyring, samt den rigtige projektering og byggesagsbehandling, er succeskriterier, der naturligt indgår i projekter i foreningsregi.

Vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan indeholder en oversigt over de anslåede vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på ejendommens bygningsdele i relation til deres nuværende tilstand og restlevetid.

Planen skal fungere som planlægningsværktøj og styringsredskab for foreningen. Vedligeholdelsesplanen omfatter en periode på 5 eller 10 år og foreslår udførelsestidspunkt for de enkelte aktiviteter, og hvor meget de estimeret kommer til at koste.

En vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i et øjebliksbillede, og danner baggrund for hvilke arbejder og mulige indsatser, der skal iværksættes på ejendommens bygningsdele og installationer.

Prioriteringen af enkeltopgaver eller indsatsområder foretages efterfølgende i samråd med foreningens bestyrelse og Newsecs byggetekniske rådgiver. Prissætning af aktiviteter er baseret på et overordnet overslag.

Del artikel