Hyresgäster

Inom alla våra marknader och affärsområden har Newsec kollegor med djup specialistkompetens för att stötta och underlätta för resten av vår verksamhet. Dessa affärsstödjande funktioner utvecklar kundlösningar, säkerställer snabb rapportering, hittar möjligheter att förbättra och driva tillväxt, ger professionell rådgivning, säkerställer att vi följer lagar och regler, samarbetar med ledare och kollegor för att vårda och utveckla vår kultur och organisation, kommunicerar och träffar våra kunder, och mycket mer. Exempel på funktioner är business controlling, redovisning, juridik och compliance, hållbarhet, HR samt marknadsföring och kommunikation.

Träffa några av våra kollegor:

Ann, Controller

Daniela, Group Sustainability Director