Hyresgäster

Innenfor alle våre markeder og forretningsområder har Newsec kollegaer med spesialkompetanse for å støtte og tilrettelegge for vår virksomhet. Disse funksjonene utvikler kundeløsninger, sikrer rettidig rapportering og finner muligheter for forbedringer og vekst. Videre sørger våre støttefunksjoner for at vi overholder lover og regler, gir profesjonelle råd, samarbeider med ledere og kollegaer for å styrke og utvikle vår kultur og organisasjon, kommunisere og møte med våre kunder, og mye mer. Eksempler på funksjoner er forretningskontroll, regnskap, juridisk og compliance, bærekraft, HR og markedsføring og kommunikasjon.