Hyresgäster

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi få en vinduespudseordning?

Desværre ikke, du skal selv sørge for vinduespudsning.

Har Måltidskassen, nemlig.com, Dao, Bring etc. nøgler til opgangene?

Nej, der er som udgangspunkt ikke åbnet adgang for andre end ejendommens beboere, opstår behovet kan ekstra nøglebrikker laves.

Hvordan fungerer affaldsordning?

I gården er 2 miliøstationer hvor husholdning og restaffald samt øvrige affaldsfraktioner afleveres. I den anden er desuden mulighed for at bortskaffelse af storskrald.

Kan I hjælpe hvis jeg låser mig ude?

Hvis du har låst dig ude af din lejlighed skal du selv kontakte en låsesmed. Det er en udgift du selv skal afholde.

Må vi bore i væggene?

Ja, men vi råder til at man læser beboermappen først. I den finder du en vejledning for, hvor man må bore.

Tilmelder I os internet?

Nej, du skal selv tilmelde dig internet. Vi har ikke noget fælles internet på ejendommen.

Ved fraflytning skal du huske din router, da den formentlig skal returneres til udbyderen.

Må jeg sætte altansejl og/eller parasoller op?

Såfremt man ønsker at etablere parasoller og/eller altansejl, kan dette accepteres af udlejer på følgende betingelser:

  • Udgiften til etablering er for lejers udgift inkl. efterfølgende vedligehold
  • Udgiften for reetablering ved fraflytning er for lejers udgift
  • Parasoller skal være fysisk og forsvarligt fastgjort på altan værn - anvendelse af fast fod på altaner betragtes ikke som et forsvarligt fastgørings princip
  • Farve på altansejl og parasoller skal være ”lys grå”
  • Det er er ikke tilladt at opsætte markiser af nogen art, på ejendommen
  • Projektet skal på forhånd godkendes af driftsleder

Må vi selv istandsætte ved fraflytning?

Ja, men det skal gøres fagmæssigt korrekt og udføres med de rigtige materialer. Bliver det ikke det, skal det laves om af ejendommens håndværkere, og i værste fald kan det blive dyrere.

Parkeringsmuligheder på Steppen

Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i ejendommens kælder til kr. 1.000 pr. måned. Der er 56 p-pladser.

Der vil være 12 faste el-ladepladser som koster 1300 kr. om måneden.

El-ladestandere på parkeringspladsen

Jeg skal hermed informere om at der på Steppen vil være muligt at leje fast plads p-plads i kælder med mulighed for opladning af elbil. Den faste p-plads er dog betinget af, at lejer indgår aftale med en el-ladeleverandør.

Bygningsejer stiller forsyningstavle til rådighed for lejer.

Lejer står selv for at indgå aftale med valgfri leverandør samt levering af ladeinstallation fra tavle og frem p-plads incl. måler.

Dette vil være egenbetaling og skal udføres af autoriseret installatør efter forudgående godkendelse fra driftschef.

Der vil ikke være krav om reetablering af installation ved fraflytning.

Undertegnede stiller sig naturligvis til disposition såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående skrivelse.

Jeg har lejet en parkeringsplads. Hvordan får jeg mit p-kort?

Når kontrakt om leje af p-plads er modtaget fra Newsec Administration, skal du kontakte driftslederen for tilmelding.

Må man selv finde en lejer af sin opsagte lejlighed?

Kontakt administrationen for dette.

Kan jeg opsige mit lejemål og beholde min p-plads?

Nej, parkeringspladsen er kun for interne lejere.

Jeg ønsker at opsige mit lejemål

Kontakt administrationen for dette.